Author: Souksakhone

ຂ່າວດີ ຄົນລາວສາມາດເຂົ້າປະເທດໄທໄດ້ແລ້ວ​ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ

ຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາດຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021

ບັນຍາກາຕອນເຊົ້າທີ່ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງຖືກປິດຊົ່ວຄາວ

ບັນຍາກາດທີ່ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ ຕອນເຊົ້າ​ຂອງ ວັນທີ 6​ ຕຸລາ​ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງຖືກປິດຊົ່ວຄາວ

ນັກວິໄຈເວົ້າວ່າ!..​ຍິງສາວໂສດ ມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າ ຄົນທີ່ມີຄູ່ ແລ້ວ

ປັດຈຸບັນຜູ້ຍິງຢູ່ຄົນດຽວມີຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມປ່ຽນແປງໄປ ທາງສັງຄົມ ຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍຂື້ນ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນສັງຄົມການເຮັດວຽກ ສາມາດລ້ຽງດູຕົວເອງໄດ້

ພິມຄຳວ່າ ຂໍເປັນ1ກຳລັງໃຈ ໝໍກຽມພ້ອມປ້ອງກັນໂຄວິດ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຄະລາກອນ “ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນສັງກັດຂອງຕົນ (ແພດທຸກຄົນກຽມພ້ອມປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ).” 1.