Category: ຂ່າວຊີວິດ

ຂ່າວຊີວິດ

ຜົນຮ້າຍຂອງນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ

ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ​2021, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ​ຟູ​ກູ​​ລົງ​ທະ​ເລ​. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະແນະນໍາ