Year: 2021

ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ

ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງກໍ່ຄືທີມງານສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດ-19. ເຂດປົກຄຸມໂຮງໝໍນ້ອຍດາກມວນ ( ບ້ານດາກໂດມ-ດາກດຽງ )

ຂ່າວດີ.! ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ແລະລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວ 25 ພະຈິກ 2021, ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ