Day: August 25, 2021

ລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມ ກົດໝາຍຢາເສບຕິດ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເພີ້ມການປາບປາມ ຢາເສບຕິດໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະເພີ້ມເຕີມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເສີມສ້າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ. ຊົງຣິດ

ເຕືອນສະຕິ!ຄົນມັກຈອດລົດຢູ່ແຄມນໍ້າ ລົດໄຫຼລົງນໍ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ!

ເຫດເກີດຢູ່ທີ່ ບໍລິເວນແມ່ນໍ້າເອັກສເມົາ ທາງຕອນໃຕ້ຂອງເມືອງເດວອນ ປະເທດອັງກິດ ໂດຍສໍານັກຂ່າວ Mirror ໄດ້ລາຍງານວ່າ