Day: August 27, 2021

ແຈ້ງການ​ ສືບຕໍ່່່່່ລ໋ອກດາວ ໄປອີກ​ 15 ມື້

ສືບຕໍ່ລ໋ອກດາວຈົນເຖິງວັນທີ03-09- 2021, ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດ ຕະການວາງອອກ ເເລະ ຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການ