Day: September 15, 2021

ແຈ້ງໂຈະການບິນຊົ່ວຄາວ! ໃນຖ້ຽວບິນ ລະຫວ່າງ ສອງແຂວງ: ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຈ້ງໂຈະການບິນຊົ່ວຄາວ! ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ໂດຍສານຊາບວ່າ: ພວກເຮົາຈະໄດ້ຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ໃນຖ້ຽວບິນ ລະຫວ່າງ ສອງແຂວງ: