Day: September 16, 2021

ລ໋ອກດາວຕໍ່ ! ນະຄອນຫລວງ ແຈ້ງການລ໋ອກດາວ ຕໍ່ໄປອີກ

ດ່ວນ!! ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕິ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິດບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ອອກຕື່ມ 15 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ

ແຈ້ງການດ່ວນ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຕະຫຼາດອົກຊີ

ແຈ້ງການດ່ວນທີສຸດ ແອດຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທຸກທ່ານ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ປະກົດຜົນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຂອງທຸກທ່ານເອງ