Day: October 1, 2021

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ…ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ

ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ມີຜົນບວກ ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລົດບໍ່ໄປຮັບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມກຽມພ້ອມສະເຫມີ

27-30/09/2021 ໂຣກພະຍາດໂ ຄວິ ດລະບາດ ຮົມສະໝຸນນໄພຕ້ານກັບພະຍາດຄວິ ດເດິ

27-30/09/2021ໂຣກພະຍາດໂຄວິດ19ລະບາດ ຮົ່ມສະມູນໄພຕ້ານກັບພະຍາດໂ ຄວິ ດເດິ ໃຜຕິດໂຄວິດໃຫ້ມາຟັງຄິບຂອງ ອາຈານ ແລ້ວນຳໄປປະຕິດບັດໃສ່ໂຕເອງແດ່ເດີ