Day: October 3, 2021

ອາທິດໜ້າຮອດມື້ໝໍນັດເກີດແລ້ວ

ອາທິດໜ້າຮອດມື້ໝໍນັດເກີດແລ້ວ ລູກກະແລ່ນນໍາກົ້ນພໍ່ແມ່ ໂອ້ຍໆຫົດຫູ່ແທ້ ບ້ານໂພນເລົ່າຍົກຄົວ. ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍບໍລິຈາກນໍ້າດື່ມອາຫານແຫ້ງຊ່ວຍແນ່ເດີ້ຂອບໃຈ

ຈັບໂຕໄດ້ແລ້ວເດີຄົນຜູ້ທີ່ກໍ່ເຫດແທງສາມແມ່ລູກ

ຈັບໂຕໄດ້ແລ້ວເດີຄົນຜູ້ທີ່ກໍ່ເຫດແທງສາມແມ່ລູກ ຢູ່ເຂດບ້ານ ໄຮ່ຜາວຽງ ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອບໃຈນ້ຳເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານ,ຂັ້ນເມືອງທີ່ຊ່ວຍນຳຈັບ