Day: October 6, 2021

ບັນຍາກາຕອນເຊົ້າທີ່ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງຖືກປິດຊົ່ວຄາວ

ບັນຍາກາດທີ່ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ ຕອນເຊົ້າ​ຂອງ ວັນທີ 6​ ຕຸລາ​ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງຖືກປິດຊົ່ວຄາວ

ນັກວິໄຈເວົ້າວ່າ!..​ຍິງສາວໂສດ ມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າ ຄົນທີ່ມີຄູ່ ແລ້ວ

ປັດຈຸບັນຜູ້ຍິງຢູ່ຄົນດຽວມີຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມປ່ຽນແປງໄປ ທາງສັງຄົມ ຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍຂື້ນ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນສັງຄົມການເຮັດວຽກ ສາມາດລ້ຽງດູຕົວເອງໄດ້