Day: October 27, 2021

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະຈຳວັນທີ 27/10/2021 ຍັງຄົງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງ +177 ຄົນ

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະຈຳວັນທີ 27/10/2021 ຍັງຄົງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງ ເຊິ່ງອີງຕາມຜົນກວດວິເຄາະໃນວັນທີ 26/10/2021

ດ່ວນ! ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫ້າມຂາຍເບຍ ຊ່ວງລ໊ອກດາວ

“ຫ້າມຂາຍເບຍຖ້າຮ້ານໃດລະເມີດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ” ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເລກທີ່ 700/ສພກ,ບກ, ລົງວັນທີ