Day: December 14, 2021

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດສາຍພັນໂອມິຄຣອນລາຍທຳອິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອມິຄຣອນລາຍທຳອິດ ຢູ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ມີລາຍງານພົບເຊື້ອແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດ