Day: December 16, 2021

ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສາຍພັນ Omicron ກໍລະນີທຳອິດຢູ່ປະເທດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ທັນວາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນ Omicron