Day: December 30, 2021

ດ່ວນໆ ປັບລາຄານ້ຳມັນຂື້ນ

ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ​ 1330/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 30/12/2021​ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນທຸກສະນິດຂື້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ​