Day: January 4, 2022

ປະໂທ້.! ວັນທີ 3 ມັງກອນ ອາເມຣິກາ ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ 1,000,000 ກວ່າກໍລະນີ

ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຈາກ Bloomberg ມື້ວານນີ້ ອາເມຣິກາ ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ 1,000,000 ກວ່າກໍລະນີ