Day: January 10, 2022

ສຸດຕະລືງ…ດາລາສາວອິນໂດເນເຊຍ ຖືກຈັບ ຍ້ອນຂາຍບໍລິການທາງເພດ ໃນສະພາບທີ່ໂປ້ເປື່ອຍ

ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຂອງອິນໂດເນເຊຍ ລາຍງານເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈຂອງວົງການບັນເທີງ ຫຼັງຈາກທີ່ Cassandra ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຕຳຫຼວດ