Day: January 17, 2022

ນາຍບ້ານຍິງເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້

ນາຍບ້ານຍິງເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ຫນ້າຕາດີແບບນີ້ທີ່ແທ້ເປັນນາຍບ້ານສາວ, ດີຫຼາຍຂະໜາດນີ້ ນາຍບ້ານສາວ ບ້ານນາສໍ ແຂວງບຶງການ

ມາພົບ​ກັບ​ຊົນເຜົ່າ​ທີ່​ຖືກ​ທໍາລາຍດ້ວຍລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄຼຍຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

“ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດນິວ​ເຄຼຍ 900 ຄັ້ງ​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ອາ​ເມ​ຣິກາ​ ຢາກ​ກວາດລ້າງ​ເຊື້ອຊາດພວກ​ເຮົາໃຫ້ພົ້ນອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ”: ພົບ​ກັບ​ຊົນເຜົ່າ​ທີ່​ຖືກ​ທໍາລາຍດ້ວຍລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄຼຍຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ. ຜືນແຜ່ນດິນ​

ກວດສອບດ່ວນ…!!!ມີປະຊາຊົນສ່ອງແສງຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ຢາປິ້ນປົວພະຍາດປະຈຳບ້ານ ທີ່ມີການຂື້ນລາຄາສູງ

ຕາມການລາຍງານຈາກ ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລີ່ມແຕ່ເກີດມີການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ມີປະຊາຊົນສ່ອງແສງມາວ່າຢາປົວພະຍາດປະຈຳບ້ານ ໄດ້ມີການຂຶ້ນລາຄາສູງ.