Day: April 13, 2022

ນີ້ເດີຫນ້າຜູ້ຂັບລົດເມນ່າ ຖ້າບໍ່ໃສໃຈຜູ່ໂດຍສານບໍ່ຕ້ອງແລ່ນລົດເມ

ນີ້ເດີຫນ້າຜູ້ຂັບລົດເມນ່າ ຖ້າບໍ່ໃສໃຈຜູ່ໂດຍສານບໍ່ຕ້ອງແລ່ນລົດເມ ບໍ່ແມ່ນຄີດເອົາແຕ່ເງີນນຳຜູ້ໂດຍສານ ຄະຫນາດເດັກນ້ອຍ ປວດຍ່ຽວຈົນໄຫ້ຍັງບໍ່ຈອດນ່າ “ ຝາກແຊຮແດເດີເຕືອນຫ້າມຜູ້ໃດໄດ້ນັ່ງລົດເມຄັນນີ້

ລັດຖະບານ ເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເດືອນເມສາ 2022 ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ໃຫ້ມີການເປີດປະເທດ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ