Day: April 25, 2022

ຊາຍໂຫດ ຂ້າເມຍ ແລ້ວຫລົບໜີ

ຊາວເຟັສບຸກທີພົບເຫັນຊາຍຄົນນີ້ກະລຸນາແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີຊ່ວຍຈັບຄຸມໃຫ້ແນ່ ຊື່​ທ ຫຼ້ອງ​ ອາຍຸ​37ປີ. ບ້ານສາງນ້ຳມັນ (ສາງວິໄລ)​ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ