Day: April 27, 2022

ທຸກມື້ນີ້ຕາຢ້ານແຮງໃຜໄປຫລີ້ນກາງຄືນລະວັງແນ່ເດີຄົນໃກ້ໂຕເຈີມາຫລາຍຄົນ

ທຸກມື້ນີ້ຕາຢ້ານແຮງໃຜໄປຫລີ້ນກາງຄືນລະວັງແນ່ເດີຄົນໃກ້ໂຕເຈີມາຫລາຍຄົນ. ທຸກມື້ນີ້ຈົນບໍ່ກ້າສິອອກໄປໃສ ຄົນຢືນລົມໂທສັບມັນຍັງມາດຶງເອົາໄປຄິດເບີ່ງ ຄົນຮ້າຍຂີ່ລົດຈັກຊ້ອນສາມມາ ບາງເທື່ອກະຂີ່ລົດ CP X

ມອບລົດຈັກ ທີ່ເປ້ເພໃຊ້ບໍ່ໄດ້​ ໃຫ້ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

ມອບລົດຈັກ ທີ່ເປ້ເພໃຊ້ບໍ່ໄດ້​ ໃຫ້ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ​ ແລະ​ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ​ ໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ພະແນກການເງິນແຂວງອັດຕະປື