Month: June 2022

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວ ປກສ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ​ຂະໜາດ​ 3,​8​ ຣິກເຕີ​ ຢູ່ເມືອງ​ວຽງທອງ​ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ​ຂະໜາດ​ 3,​8​ ຣິກເຕີ​ ຢູ່ເມືອງ​ວຽງທອງ​ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລາຍງານສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຄັ້ງວັນທີ

ນາຍົກກ່າວ ການນຳເອົາຜູ້ນຳຫຼີຶຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຂົ້າຄຸກ ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກເວົ້າວ່າ: 🥱 ຜູ້ຈະເອົາການນຳຫຼືຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຂົ້າຄຸກແມ່ນອົງການກວດສອບ, ຖ້າກວດກາພົບເຫັນພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນອົງການກວດສອບເປັນຜູ້ຟອ້ງເອົາຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ, ເພາະວ່າອົງການກວດສອບປະຈຸບັນແມ່ນຂື້ນກັບສຳນັກງານປະທານປະເທດສາມາດກວດສອບລັດຖະບານໄດ້ Cr ຂ່າວໜ້າ1

ປະຊາຊົນຂ້ອງໃຈ ເຮັດຜິດຊ້ຳຊ້ອນແຕ່ບໍ່ລົງໂທດ ພຽງແຕ່ສຶກສາອົບຮົບ.

ປະຊາຊົນຂ້ອງໃຈ ເຮັດຜິດຊ້ຳຊ້ອນແຕ່ບໍ່ລົງໂທດ ພຽງແຕ່ສຶກສາອົບຮົບ. ໃຫ້ໂອກາດຄັ້ງທີ2 ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນວັນທີ 27