Day: June 23, 2022

ທ່ອງທ່ຽວດີຂຶ້ນ 4 ເດືອນສ້າງລາຍຮັບ 600 ຕື້ກີບ

ທ່ອງທ່ຽວດີຂຶ້ນ 4 ເດືອນສ້າງລາຍຮັບ 600 ຕື້ກີບ ຫຼັງເປີດປະເທດຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດ

ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນຣັດເຊຍຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນແລ່ນຕໍາ 22 ໂຕ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄຟລຸກໄໝ້

ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນຣັດເຊຍຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນແລ່ນຕໍາ 22 ໂຕ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄຟລຸກໄໝ້ 22 ມິຖຸນາ 2022

ຜູ້ໂດຍສານ 126 ຄົນໜີຕາຍ ຈາກເຮືອບິນ Red Air ເນື່ອງຈາກລະບົບຕີນລໍ້ຂັດຂ້ອງຂະນະທີ່ລົງຈອດ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້.

ຜູ້ໂດຍສານ 126 ຄົນໜີຕາຍ ຈາກເຮືອບິນ Red Air ເນື່ອງຈາກລະບົບຕີນລໍ້ຂັດຂ້ອງຂະນະທີ່ລົງຈອດ

ອັນຕະລາຍແທ້ໆ! ໃຜເຮັດວຽກໜັກຜັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ

ອັນຕະລາຍແທ້ໆ! ໃຜເຮັດວຽກໜັກຜັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຂໍອະນຸຍາດແຊສຕໍ່ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ອອກມາແຊສຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງຈາກການເຮັດວຽກໜັກຈົນເກີນໄປ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ກິນເຂົ້າບໍ່ຕົງເວລາ ເຊິ່ງໃນໂພສມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: