Day: August 4, 2022

ຊ້າງປ່າ ອາຍຸ 25 ລອດຊີວິດຢ່າງໜ້າເຫຼີຶອເຊີຶ່ອ

ຊ້າງປ່າໃນອິນເດຍ ອາຍຸ 25 ປີຕ້ອງສູ້ຊີວິດກັບກະແສນໍ້າປ່າໄຫຼຫຼາກເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງໃນທີ່ສຸດກໍ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຂ່າວລາຍງານວ່າຊ້າງໂຕດັ່ງກ່າວຈະຂ້າມນໍ້າໃນຕອນກາງຄືນໄປຫາອີກຝັ່ງໃນເວລາ

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ການຊື້-ຂາຍປີ ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ການຊື້-ຂາຍປີ ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ”. (ໜື່ງ). ຕໍ່ກັບສະພາບການຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນການເດີນທາງຜ່ານທາງລົດ

ບັນຫາລືມຈໍ້າກາຂາເຂົ້າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ບັນຫາລືມຈໍ້າກາຂາເຂົ້າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກ່ອນໜ້ານີ້​ ປະມານວັນທີ​ 31 ກໍລະກົດ​ 2022 ຜ່ານມາມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ