Month: March 2023

ມີຄົນໂດດຂົວຂ້າມຂອງເມືອງປາກເຊອີກແລ້ວ

ເປັນຊາຍອາຍຸ20ກວ່າປີເປັນລາຍທີ4ແລ້ວເລີ່ມຈາກຫມໍລຳອິນແຕງມານີ້. ມື້ຄືນເວລາ22.30ໂມງມີຄົນໂດດຂົວຂ້າມຂອງເມືອງປາກເຊອີກແລ້ວ … ເມື່ອ5ວັນທີ່ຜ່ານມາກະມີເຫດແບບນີ້ມາແລ້ວເປັນຊາຍອາຍຸ15ປີ. …. ກຳລັງພົບເຫັນສົບເມື່ອ2ວັນທີ່ຜ່ານມາ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໄຈນຳຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ອີກແລ້ວ ສາວໂດດຂົວປາກເຊ

ຈາກໃຈກູ້ໄພຂໍໃຫ້ສົບນີ້ເປັນສົບສຸດທ້າຍສາທີ່ໃຫ້ເຮົາຊອກຫາສົບໃນມື້ ໂດດໃໝ່ອີກແລ້ວ ເພດຍິງຕາມຂໍມູນລາຍງານມາວ່າເປັນບ້ານສະໝາມໄຊ. ຊົມຄລີບ.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອນຳທຸກຄົນແນ່ເດີ

ຕອນນີ້ຫລານສາວຂ້ອຍຖືກງູໂຕຢູ່ໃນຮູບກັດ ຕອນນີ້ອາການບໍດີຂື້ນ. ຖ້າວ່າໃຜມີວີທີແກ້ໄຂຫືລວ່າມີຢາປີ່ນປົວຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາເບີ 99883363 ທີມາ. .. ..