Day: March 16, 2023

ໂສມໜ້າໂຈນໃຈກ້າ! ກາງເວັນຈ່າງປາງ ກໍ່ເຫດບຸກປຸ້ນຮ້ານຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄ (ວັນທີ 15/03/2023)

ໂຈນໃຈເຖີງ! ກາງເວັນຈ່າງປາງບຸກປຸ້ນຮ້ານຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄ. ຕາມກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຄໍາ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຕະຫລາດສີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນພາບຂອງໂຈນໃຈເຖີງບຸກເຂົ້າຮ້ານຂາຍຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄໃນເວລາປະມານ

ໂສມໜ້າໂຈນໃຈກ້າ! ກາງເວັນຈ່າງປາງ ກໍ່ເຫດບຸກປຸ້ນຮ້ານຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄ (ວັນທີ 15/03/2023)

ໂຈນໃຈເຖີງ! ກາງເວັນຈ່າງປາງບຸກປຸ້ນຮ້ານຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄ. ຕາມກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຄໍາ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຕະຫລາດສີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນພາບຂອງໂຈນໃຈເຖີງບຸກເຂົ້າຮ້ານຂາຍຄໍາຢູ່ຕະຫລາດສີໄຄໃນເວລາປະມານ