Day: July 19, 2023

5 ອັນຕະລາຍຈາກການດື່ມນໍ້ານ້ອຍ

ດື່ມນໍ້າຫນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມັກດື່ມນໍ້າ ນອກຈາກຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລ້ວ ດື່ມນໍ້າຫນ້ອຍ ຍັງສົ່ງຜົນຮ້າຍຫລາຍຢ່າງຕໍ່ລະບົບ ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ

ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ພາກັນຊື້ກັກຕຸນເກືອ ແລະ ອາຫານທະເລໄວ້ ເພາະຢ້ານຍີ່ປຸ່ນປ່ອຍນ້ຳປົນເປື້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີລົງສູ່ທະເລ

ໃນຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ມີສິນຄ້າລາຍການດຽວທີ່ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຫາຍຈາກຊັ້ນວາງສິນຄ້າຢ່າງໄວວານັ້ນຄື: ເກືອ. ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາການຂາດເຂີນເກືອທະເລຢ່າງຮຸນແຮງ ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຊື້ກັກຕຸນໄວ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຊຶ່ງມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງມວນຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ອນມີແຜນການປ່ອຍນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວຈາກໂຮງໄຟຟ້າຟູກູຊິມະ