Day: September 6, 2023

ມີແຟນດີມີໄຊໄປເຄີ່ງແລ້ວ ແລະ ມີແມ່ແຟນດີໂຊກ ຍິ່ງດີໄປອີກ ໃຜມີແບບນີ້ແນ່

ຈາກໂພສ Dao Hueang ໂພສໄວ້ວ່າ ມີແຟນດີມີໄຊໄປເຄີ່ງແລ້ວມີແມ່ແຟນທີ່ດີໂຊກດີໄປອີກ . .