Day: September 13, 2023

ຫວຽດນາມພະຍາຍາມເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍອາວຸດກັບລັດເຊຍແບບລັບໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືກັບອາເມລິກາກໍ່ຕາມ

cr: NewYork TIMES ໂດຍຝ່າຝືນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ວາງແຜນຊື້ອາວຸດຈາກລັດເຊຍ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນການຍົກລະດັບກອງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນເພື່ອເປັນສິ່ງປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກປະເທດຈີນ. ໃນເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ