ຂໍ້ມູນ​ຜູ້ເສຍຊີວິດ​

RIP ຜູ້ເສຍຊີວິດໃຫມ່ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19ີ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ6 ຕຸລາ 2021

– ເພດຊາຍ ອາຍຸ 24 ປີ ຜ່າຫນອງຈັນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

– ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ພະຍາດປະຈໍາໂຕ 20 ກັນຍາ 2021 ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍໄຊເຊດຖາຄອບຄົວຕິດເຊື້ອທັງຫມົດ

21 ກັນຍາ 2021 ມີອາການໄອ ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດ ຜົນອອກເປັນບວກແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍໄຊເຊດຖານນັ້ນເລີຍ

ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 ມີອາການຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ແລະ ເສຍຊີວິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *