26/10/2021 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 161 ກໍລະນີ

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະຈຳວັນທີ 26/10/2021 ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 161 ກໍລະນີ

(ພາຍໃນທັງໝົດ) ໃນນີ້

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 140 ກໍລະນີ,

ນ້ຳບາກ 9 ກໍລະນີ,

ປາກອູ 9 ກໍລະນີ,

ເມືອງ ງອຍ 2 ກໍລະນີ ແລະ

ເມືອງຊຽງເງິນ 1 ກໍລະນີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *