ບ້ານຄົນຊື້ເລກ ແລະ ບ້ານຄົນຂາຍເລກ

ຜູ້ຖືກເລກເປັນພຽງຕົວລະຄອນໜຶ່ງຂອງການພະນັນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ, ຢ່າຕົກເປັນທາດຂອງການພະນັນເດີ້- 🙅ຮັກລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *