ໜັກໜ່ວງ..! ມີຶ້ດຽວ ໂຄວິດບຸກ 7 ໂຮງງານ

ໜັກໜ່ວງ..! ມີຶ້ດຽວ ໂຄວິດບຸກ 7 ໂຮງງານ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 716 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 24 ​ ພະຈິກ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 76 ກໍລະນີ

2. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 52 ກໍລະນີ

3. ໂຮງງານ ມີ 51 ກໍລະນີ (ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 2: 29, ໂຮງງານເຈຍລະໄນເພັດ: 16, ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ່ທ່າມວ່ງ: 1, ໂຮງງານTSB ຫນອງແຫ້ວ: 2, ໂຮງງານ ໂຄຄາ-ໂຄລາ: 1, ໂຮງງານຊານຕິກ: 1, ໂຮງງານມັດ ສະຄອດ: 1).

4. ນັກບວດ ມີ 48 ກໍລະນີ (ວັດຈັນສະຫວ່າງ: 47 ແລະ ວັດໂພນສະຫວ່າງ: 1)

5. ກໍາມະກອນ ມີ 47 ກໍລະນີ

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 39 ກໍລະນີ

7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 38 ກໍລະນີ

8. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 34 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານລັດ ມີ 25 ກໍລະນີ 10. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 23 ກໍລະນີ

11. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 6 ກໍລະນີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *