ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ

ສູ້ໆເດີແພດຫມໍລາວ

ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງກໍ່ຄືທີມງານສັກຢາວັກຊິນໂຄວິດ-19.

ເຂດປົກຄຸມໂຮງໝໍນ້ອຍດາກມວນ ( ບ້ານດາກໂດມ-ດາກດຽງ )

ຂອບໃຈເດີ ແພດໝໍລາວເຮົາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.