ກວດສອບດ່ວນ…!!!ມີປະຊາຊົນສ່ອງແສງຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ຢາປິ້ນປົວພະຍາດປະຈຳບ້ານ ທີ່ມີການຂື້ນລາຄາສູງ

ຕາມການລາຍງານຈາກ ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລີ່ມແຕ່ເກີດມີການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ມີປະຊາຊົນສ່ອງແສງມາວ່າຢາປົວພະຍາດປະຈຳບ້ານ ໄດ້ມີການຂຶ້ນລາຄາສູງ.

ຍົກຕົວຢ່າງ: ຢາປາລາ ຫລື ຢາດີໄອ ຈາກໜຶ່ງແຜງ 2000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 4000-5000 ກີບ/ແຜງ ແລະ ຢາປະເພດອື່ນໆອີກເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ໄດ້ລົງໄປຊື້ ແລະ ສອບຖາມຕົວຈິງ ປາກົດວ່າມີຈິງແທ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published.