ວັນທີ 10/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ 315 ຄົນ

ນທີ 10/ 08 /2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເ ຊື້ ອໃໝ່ +315ຄົນ.

ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂຄວິິ ດ-19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 10/ 08 /2021 ຕິດເ ຊື້ ອສະສົມ 8.132 ຄົນ, ເສຍຊີວະສົມ 8 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງ 46 ຄົນ( 2 ຊຸມຊົນ)

ວຽງຈັນ 1 ຄົນ ( 1ຊຸມຊົນ)

ສະຫວັນນະເຂດ 8 ຄົນ(ນຳເຂົ້າ 6 ຊຸມຊນ)

ຈຳປາສັກ 74 ຄົນ( ນຳເຂົ້າ 3 ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ 25 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ 9 ຄົນ ຊຸມຊົນ

ຄຳມ່ວນ 7 ນຳເຂົ້າ

ຂໍໃຫ້ລາວເຮົາຜ່ານວິກິດໂດຍໄວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *