ອາເມລິກາບໍ່ມີຄຳຕອບ ເມື່ອຖືກຖາມຄືນກໍລະນີເຊື້ອໂຄວິດກ່ອນການລະບາດ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເພື່ອໂຍນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃນ ກໍລະນີທີ່ຕົນມີຄວາມຜິດພາດໃນການຕ້ານກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງການເມືອງຂອງຕົນຈຶ່ງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ກີດກັ້ນການພັດທະນາຂອງປະເທດອື່ນ, ນັກການເມືອງອາເມລິກາ ບາງຄົນໄດ້ຄວບຄຸມການເມືອງໂດຍສວຍໃຊ້ບັນຫາການສຳຫລວດຫາແຫລ່ງກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບັງຄັບ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການສຳຫລວດຫາແຫລ່ງກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍ ແນໃສ່ປະເທດຈີນ, ແຕ່ພັດຫລີກເວັ້ນການເວົ້າເຖິງຜູ້ຖືກບົ່ງມະຕິເປັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະແພ່ລະບາດຢູ່ຈີນ ແລະ ບັນ ຫາຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບຂອງອາເມລິກາເອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ຽວກັບບັນການ ຫາສຳຫລວດຫາແຫລ່ງກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ຈີນ ໄດ້ຕັ້ງ 10 ຄຳຖາມ, ຂໍຄວາມກະລຸນາໃຫ້ອາເມລິກາ ຕອບຄຳຖາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງ:

1.ເປັນຫຍັງຫລັກຖານທີ່ຜູ້ຖືກບົ່ງມະຕິເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ 5 ລັດຂອງອາເມລິກາ ຄື: ລັດອິລີນອຍ, ລັດມັດຊາຊູເຊັດສ໌, ລັດມິດຊິດຊິບປີ, ລັດວິດສະຄອນຊິນ ແລະ ລັດເພັນຊິນຍາເນຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ເດືອນທັນວາປີ 2019?

2.ເປັນຫຍັງກ່ອນມີການລາຍງານຜູ້ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີ ທຳອິດຢູ່ລັດຟຣໍຣິດາ, ໄດ້ມີຜູ້ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນແລ້ວຈຳນວນ 171 ຄົນຢູ່ລັດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄົນເຈັບ 171 ຄົນເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ບໍ່ເຄີຍ ເດີນທາງໄປປະເທດຈີນ?

3.ເປັນຫຍັງຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບຟອດເດຕຣິກ ຈຶ່ງຖືກປິດນຳໃຊ້ ຢ່າງກະທັນຫັນໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019, ຫລັງຈາກນັ້ນຫລາຍຂ່າວ ກ່ຽວກັບຫ້ອງທົດລອງດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນອິນເຕີເນັດກໍຖືກລຶບອອກ, ເບື້ອງຫລັງຂອງເລື່ອງນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

4.ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຫລັກຖານນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຫລາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໄດ້ປະກົດເຫັນ ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນເຊື້ອພະຍາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນອູຮັ້ນຂອງຈີນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດຖືກເບິ່ງຂ້າມຕະຫລອດ?

5.ເປັນຫຍັງໃນເວລາເວົ້າເຖິງບັນຫາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ WHO ໄປສຳຫລວດ ຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບຟອດເດຕຣິກ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບ 200 ກວ່າແຫ່ງຂອງອາເມລິກາ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ອາເມລິກາ ພັດປິດປາກງຽບ, ຕົນເອງກໍບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫລວດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ?

6.ເປັນຫຍັງອາການຂອງ “ພະຍາດອັກເສບປອດຍ້ອນຢາສູບໄຟຟ້າ” ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຮງຢູ່ຫລາຍລັດຂອງອາເມລິກາ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019 ຄ້າຍຄືກັນກັບອາການພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫລາຍທີ່ສຸດ, ນອກຈາກນັ້ນ ເຂດຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ເກີດພະຍາດອັກເສບປອດຍ້ອນຢາສູບໄຟຟ້າ ແມ່ນຢູ່ ໃກ້ກັບຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບຟອດເດຕຣິກ?

7.ເປັນຫຍັງອາເມລິກາ ຈຶ່ງຈັດການຝຶກຊ້ອມຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ 201 ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດແປດໃນທົ່ວໂລກ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019 ທີ່ມີ CIA ເຂົ້າຮ່ວມ, ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວຄືກັນກັບການຝຶກຊ້ອມ ຮັບມືກັບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫລາຍແທ້, ເປັນຫຍັງ ອາເມລິກາ ຈຶ່ງສາມາດຄາດຄະເນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້?

8.ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄອງນະຄອນເບວວີວລັດນິວເຈີຊີ ໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກ່ອນແລ້ວໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2019, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກກ່ອນ ອາເມລິກາ ແຈ້ງຕົວເລກຜູ້ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທຳອິດປະມານ 2 ເດືອນ?

9.ເປັນຫຍັງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື້ອພະຍາດລະດັບສູງສຸດຂອງໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນຫລາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ: ບໍ່ມີຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຮົ່ວອອກມາຈາກຫ້ອງທົດລອງອູຮັ້ນ, ສື່ມວນຊົນອາເມລິກາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ WHO ກໍເຄີຍໄປຫ້ອງທົດລອງອູຮັ້ນ ດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ, ແຕ່ອາເມລິກາ ບໍ່ສົນໃຈນຳຜົນການສຳຫລວດເຫລົ່ານີ້?

10.ເປັນຫຍັງຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ WHO ຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບ ວຽກງານສຳຫລວດຫາແຫລ່ງກຳເນີດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄລຍະທີໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກ WHO ແລ້ວ, ແຕ່ປັດຈຸບັນ WHO ພັດໄດ້ສະເໜີແຜນການໃໝ່ທີ່ຝືນກັບທ່າທີຂອງຕົນຢ່າງກະທັນຫັນ, ໃນເບື້ອງເລິກເບື້ອງຫລັງຂອງເລື່ອງນີ້ມີອິດທິກຳລັງໃດແຝງຊ້ອນຢູ່?

ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີປະເທດອື່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ອາເມລິກາ ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມລະແວງສົງໄສດັ່ງກ່າວໄດ້. ຖ້າວ່າ ອາເມລິກາ ເປັນປະເທດທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງແທ້ຈິງ, ກໍຄວນຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຕາມຄວາມເປັນຈິງກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບກັບປະຊາຊົນ ທົ່ວໂລກ.

ໂດຍ: CRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *