ເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ

(ຫຼ້າສຸດ) ໃນຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສາກົນເງິນກີບອ່ອນຄ່າແຕະລະດັບ 12,039 ກີບ/ໂດລາ ເປັນສະຖິຕິອ່ອນຄ່າຮອບໃຫມ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ (New high record)

ໃນຂະນະດຽວກັນ ເມື່ອປຽບທຽບຊ່ວງເວລາດຽວກັນໃນໜື່ງປີ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄປແລ້ວ 28%

ເຊິ່ງປັດໄຈຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເນື່ອງມາຈາກທະນາຄານກາງສະຫະລັດ (fed) ປະກາດຂື້ນດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍເພື່ອດືງເງິນເຂົ້າລະບົບ ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຕ່າງໆທົ່ວໂລກພາກັບປັບຫຼຸດລົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທອງຄຳ, Bitcoin, ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງໆອ່ອນຄ່າໄປນຳ ລວມທັ້ງເງິນກີບຂອງ ສປປ ລາວ

ເຊິ່ງຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສະກຸນເງິນສາກົນນີ້ ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາກາງລາວ ນຳໄປເປັນບ່ອນອີງໃນການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະບົບການເງິນ ແນ່ນອນຈະສົ່ງຜົນອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກລະບົບສູງຂື້ນພ້ອມ

ປິດທ້າຍ ປີນີ້ເຮົາຈະເຫັນອັດຕາແລກປ່ຽນ 15,000 ກີບ/ໂດລາ ຫຼື 500ກີບ/ບາດ ຫຼືບໍ່? ດຽວແອັດມິນວ່າງຈະມາວິເຄາະສູ່ຟັງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.