ຜົນຮ້າຍຂອງນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ

ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ​2021, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ​ຟູ​ກູ​​ລົງ​ທະ​ເລ​.

ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະແນະນໍາ ຜົນຮ້າຍຂອງນໍ້າປົນເປື້ອນລັງສີໃຫ້ທຸກຄົນ.

1.ນໍ້າປົນເປື້ອນລັງສີ ມີທາດມູນທີ່ຈະທຳລາຍສຸຂະພາບ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸນ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ປັດກວາດທາດ tritium ໃຫ້ສະອາດ, ແຕ່ ທາດເຄມີ tritium ແມ່ນທາດແຜ່ລັງ​ສີ ຈະທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດຕ່າງໆ.

photo via : Chernobyl (ລະຄອນໂທລະພາບກ່ຽວກັບ ລັງສີ ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ )

2. ນໍ້າປົນເປື້ອນລັງສີ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານທະເລ ມີການປ່ຽນແປງທາງຊີວະພາບ. ຖ້າຍີ່ປຸ່ນສືບຕໍ່ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ ມະນຸດທຸກຄົນໃນອາຊີ ກິນອາຫານທະເລ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເຈັບປ່ວຍ.

ອາຫານທະເລແຊບຫຼາຍ ແຕ່ຈາກ ຍີ່ປຸ່ນສືບຕໍ່ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ ກໍ່ຢ່າກິນແລ້ວ

3.ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນປ່ວຍໜັກ ຄື ເປັນພະບາດເລືອດຂາວ.

ຖ້າ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນ​ລັງ​ສີ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ລົງ​ທະ​ເລ,ຈະ​ແຜ່​ລາມ​​ໄປຮອດທົວໂລກຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດໃນ57 ວັນ,ການ​ກະ​ທຳ​ແບບ​ນີ້​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຮ້າຍແຮງ​ຕໍ່​ທຳ​ມະ​ຊາດແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຢ່າງ​ແນ່ນອນ , ທຸກທ່ານຕ້ອງ ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *