ພົບປ້ຳເຮັດໂຕແບບມີພິລຸດແລ້ວ1..

ພົບປ້ຳເຮັດໂຕແບບມີພິລຸດແລ້ວ1.. ປໍ້າ ປຕທ ຫຼັກ2 ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນຫຍັງຄືເປີດແຕ່ຕອນກາງຄືນ ກາງເວັນບໍ່ເປີດ ບໍ່ຮູ້ວ່າຢ້ານຄົນເຫັນ ລະຊິໄປຍາດກັນໃສ່ນ້ຳມັນຫຼືບໍ່ກະບໍ່ຮູ້..ເລີຍເປີດຂາຍແຕ່ຍາມຄືນໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໄຫຍ່ເອົາຖັງໄປໃສ່ມາຂາຍຕໍ່ແມ່ນບໍ່ …. ….