ລົດບັນທຸກເສຍຫລັກ ເກືອບໄປຕຳເອົາ ໂຕໄດໂນເສົາ

ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2022 ລົດບັນທຸກເສຍຫລັກ ເກືອບໄປຕຳເອົາ ໂຕໄດໂນເສົາ ສັດດຶກດຳບັນ, ທີ່ກຳລັງກິນຫຍ້າ ທີ່ສວນສາທາລະນະ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ມາ