ພົບແລ້ວ! ໝໍລຳ ອິນແຕ່ງ

ຊາກສົບອິນແຕ່ງພົບແລ້ວເດີ ທີ່ຫາງບ້ານເວີນເມືອງມຸນລະປາໂມກ ແຊຕໍ່ໃຫ້ຮອດຍາດຕິພີ່ນອ້ງເພິ່ນແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແດ່… ຊາກສົບອິນແຕ່ງພົບແລ້ວເດີ ທີ່ຫາງບ້ານເວີນເມືອງມຸນລະປາໂມກ ແຊຕໍ່ໃຫ້ຮອດຍາດຕິພີ່ນອ້ງເພິ່ນແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແດ່… ຊົມຄຼິບ ທີ່ມາ