ດ່ວນໆ!ແຮງງານລາວຖີຶກຕົວະ ວ່າເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີ ດ້ວຍເງິນ ເດືອນດີ ສຸດທ້າຍຄ້າງຢູ່ຫວຽດນາມ

ມີກະແສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໂຫວໂຄສະນາຮັບເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີ ດ້ວຍເງິນ ເດືອນດີ ໂດຍມີຫລາຍບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຕົວຕົນ ແຕ່ກໍມີກໍລະນີບຸກຄົນບໍ່ດີ ແອບອາ້ງເປັນນາຍຫນ້າສວາຍໂອກາດຕົວຍົວະຫລອກລວງ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາcແຮງງານໄປເຮັດວຽກ ແລະ ສຸດທ້າຍ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກໍເປັນການຫລອກລວງ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ. ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ນີ້ ຜູ້ເສຍຫາຍຄົນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມ 9 ຄົນທີ່ຖືກຕົວຍົວະຫລອກລວງເປີດໃຈເລົ່າຕໍ່ຫນັງສືພິມລາວ ໖ດທະນາ ວ່າ: “ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 ຕົນເອງໄດ້ຫາຄົນຮູ້ຈັກພາໂປເເລ່ນເອກະສານເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດ ເກົາຫລີ (ໂດຍບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນວ່າຈະຖືກຕົວະ) ຄົນຮູ້ຈັກໄດ້ເນະນໍາວ່າ ຖ້າຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີຕ້ອງໄດ້ກຽມ ເອກະສານຄື: ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ໕໐ສະປອດ ພ້ອມເງິນໂດລາ 2.000 ໂດລາ ແລະ ເງິນກີບຈໍານວນ 8.000.000 ກີບ, ຮອດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຕົ້ນໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ທີ່ອ້າງຕົນວ່າ ເປັນນາຍບໍລິສັດ ຈັດຫາງານ ່ ແຫ່ງຫນຶ່ງຢູ່ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕາມຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ນັດຫມາຍວັນທີ 30 ສິງຫາ 2022 ໃຫ້ໄປຂຶ້ນຍົນຢູ່ສະຫນາມບິນວັດໄຕໄປລົງປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອຕໍ່ຍົນໄປ ເກົາຫລີ, ພໍຮອດມື້ຂຶ້ນຕົວຈິງ ອ້າງວ່າ ປີ້ຍົນຂຶ້ນລາຄາ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນເພີ່ມ 175 ໂດລາ/ຄົນ. ຫລັງຈາກຍົນລົງໄປຈອດປະເທດຫວຽດນາມ (ແຂວງ ່ດານັງ) ແລ້ວກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ອີກເລີຍ. ພໍດີຕົນເອງມີພີ່ນ້ອງຢູ່ຫວຽດນາມຈຶ່ງໄດ້ໂທຫາໃຫ້ມາຫາ ແລະ ຈ້າງ ແທັກຊີໃຫ້ພາໄປຊອກທີ່ພັກລາຄາຖືກເປັນເວລາ 1 ອາທິດ, ມື້ທໍາອິດທີ່ໄປຮອດແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງທັງຫມົດ, ຕົກມາມື້ທີ່ສອງແມ່ນນ້ອງສາວນາຍຫນ້າຕິດຕໍ່ມາ cແລະ ໂອນເງິນໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍຊ່ວງພັກຫວຽດນາມຈໍານວນ 9 ຄົນ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ລວມເປັນເງິນ 8.500.000 ດົງ, ມາຮອດວັນທີ 7 ກັນຍາ 2022 ຮູ້ສຶກວ່າຖືກຕົວະ ແລະ ຄິດ ວ່າຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໄປເກົາຫລີຢ່າງແນ່ນອນ ຈຶ່ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງຕິດຕໍ່ຫາລົດເມດານ້ງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມາຮັບ ກັບຮອດ ປະເທດລາວ ວັນທີ 8 ກັນຍາ” ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ ແລ້ວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກຕົວະ cລ່ນເອກະສານໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດເກົາຫລີ ຕໍ່ຄົນໃນຄັ້ງນີ້ມີ: ເງິນໂດລາ 2.000 ໂດລາ, ເງິນ ກີບ 8.000.000 ກີບ, ຈ່າຍເງິນເລີ່ມມື້ຂຶ້ນຍົນ 175 ໂດລາ, ໃບກວດສຸຂະພາບໂຮງຫມໍແຫ່ງຫນຶ່ງຫນາຍາພາໄປກວດ 650.000 ກີບ (ຈັດອັນກວດນອກໂມງ), ສູນສອນພາສາເກົາຫລີແຫ່ງຫນຶ່ງເຂດດົງໂດກ ເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 4 ວັນ, ໄດ້ ່ ໃບປະກາ໐ 600.000 ກີບ. ເຫດການລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດບໍ່ແມ່ນເຫດການທໍາອິດ ຫລື ສຸດທ້າຍ ປັດຈຸບັນ ຍັງມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີເຄື່ອນ/ຫວ ລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຝາກເຕືອນສັງຄົມບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອຂະບວນການດັ່ງກ່າວໂດຍງ່າຍເດັດຂາດ ຖ້າຫາກ ມີຈຸດປະສົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດກ່ອນເຊັ່ນ: ບໍລິສັດທີ່ຕົນຈະໂບສະຫນັກມີຕົວຕົນcce ຫລືບໍ່? ມີໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ່? ແລະ ຜ່ານມາເຄີຍມີຄົນໄປເຮັດວຽກຜ່ານບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວເເລ້ວຫລືຍັງ? ແລ້ວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ, ກໍລະນີນີ້ຖືວ່າໂຊກດີໃນລະດັບ ຫນຶ່ງ ແລະ ກໍລະນີອື່ນອາດຈະບໍ່ໂຊກດີໄດ້ກັບປະເທດແບບນີ້ກໍເປັນໄດ້. ພ້ອມນີ້ກໍຝາກເຖິງເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ສາມາດນໍາຕົວບຸກຄົນບໍ່ດີນັ້ນມາລົງໂທດຕາມກົດຫມາຍດ້ວຍ. ແຫລ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ