ອຸທາຫອນ ກິນຊິ້ນດາດດີໆ ສຸດທ້າຍເຈິຝອຍເຫຼັກລ້າງຖ້ວຍ

ອຸທາຫອນ ກິນຊິ້ນດາດດີໆ ສຸດທ້າຍເຈິຝອຍເຫຼັກລ້າງຖ້ວຍແທງຢູ່ໃນລຳຄໍຕ້ອງຜ່າຕັດສຸກເສີນດ່ວນ ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນກັບສາວໄທທີ່ໄປກິນຊິ້ນດາດກຳລັງແຊບແຕ່ກັບຮູ້ສຶກປວດຄໍຄ້າຍມີບາງສິ່ງຕິດໃນລໍາຄໍ ເລີຍຕັດສິນໃຈໄປກວດກັບທ່ານໝໍ ປະກົດວ່າ ແຈ໊ກປອດແຕກ ເມື່ອພົບວ່າມີເສດຝອຍເຫຼັກລ້າງຈານແທງຢູ່ໃນລຳຄໍ ໝໍເລີຍສັ່ງຜ່າຕັດດ່ວນ. ໂຊກດີບໍ່ເປັນຫັຍງຮຸນແຮງ ແຕ່ພາບຫຼັງທີ່ຜ່າຕັດສໍເລັດແມ່ນເຫຼັກຝອຍລ້າງຖ້ວຍແທ້ໆ. ເລື່ອງນີ້ຂໍໃຫ້ເປັນອຸທາຫອນສໍາລັຍສາຍຊີ້ນດາດ – 30 ກັນຍາ 2022.