ໂອກາດມາແລ້ວ ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 2.000.000 – 30.000.000 ກີບ

ໂອກາດມາແລ້ວ. ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ. ເງິນເດືອນ 2.000.000 – 30.000.000 ກີບ. ຕຳແຫນ່ງ. 1.ພະນັກງານຂາຍ(sale). 2.ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫລາດແລະ ການຕະຫລາດ(Marketing). 3.ຄອນເທັນ ເຄເອຕີບ(Content . 4.Creative)ຖ່າຍຮູບແລະວິທິໂອ (Video&Photographer). 5. ໂຕແທນຈຳໜ່າຍຫລັກ6.ຜູ້ຈັດການສ່ວນໂຕ ແບບຟອມລົງທະບຽນ👇🏻👇🏻👇🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLY3l2Lw8S65IxWN-9jkA4L4mCrCMYORSEzlfEgcoZQvR7g/viewform?usp=pp_url ຄລິບ.