ຮູ້ຕົວແລ້ວ ຜູ້ຢູ່ເບີຶ້ອງຫຼັງ

ຢາຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂອງ ໄຮໂຊລາວແຂບໍລິຄຳໄຊ, ເບື້ອງໜ້າຂາຍຄີມໜ້າໃສ, ເບື້ອງຫຼັງຂາຍຢາເສບຕິດ. ອວດລວຍໃນໂລກໂຊຊຽວສຸດທ້າຍຜີຂາຍໝ້າ. .. ບາງຄັ້ງກໍ່ລືມພາສາບ້ານໂຕເອງເວົ້າແຕ່ພາສາຝັ່ງນັ້ນ ຊົມຄລິບ. ແມ່ນແທ້ບໍ່ )