ກົມປູກຝັງ ຈັດຊຸດອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການບົ້ງຝູງສາລີ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການ 11 ແຂວງ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຈັດການບົ້ງຝູງສາລີແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ຂະແຫນງ ແລະ ຫນ່ວຍງານປູກຝັງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງ ຈຳນວນ 11 ແຂວງ ຄື: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ,ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫານີ້ ທີ່ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກຳ ຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວັນທ່ຽງ ພົມມະສຸລິນ ຫົວຫນ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວຫນ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໂຄງການ ຈັດການບົ້ງຝູງສາລີແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄື ປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະໄດ້ອອກແບບທາງເລືອກໃນການຈັດການສັດຕູພືດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບົ້ງຝູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພືດອາຫານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດຣ ສຸລິພົນ ພິທັກສູນ ຫົວຫນ້າສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ການຈັດຊຸດອົບຮົມນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບການຈັດການບົ້ງຝູງສາລີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງຊາວກະສິກອນຈຳນວນຫນຶ່ງ, ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ຈໍາແນກລັກສະນະ, ການທໍາລາຍຂອງບົ້ງຝູງ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກສັດຕູພືດອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສາລີ, ສາມາດຕິດຕາມສະພາບຂອງບົ້ງຝູງສາລີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ດຳເນີນການຈັດການກັບບົ້ງຝູງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. ນອກນັ້ນ ຍັງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສຳມະນາກອນ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ ໄປຖ່າຍທອດຕໍ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ປູກສາລີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຈຳກັດການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງບົ້ງຝູງສາລີ .ຊຸດອົບຮົມ ສໍາມະນາກອນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບຮຸບແບບ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ລວມທັງ ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນຫລີກລຽງໃນການຈັດການບົ້ງຝູງ ແລະ ສັດຕູພືດຊະນິດອື່ນໆ ການອົບຮົມມີທັງ ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຸດອົບຮົມຈະດຳເນີນໄປຮອດ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຈັດການບົ້ງຝູງສາລີແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ຂະແຫນງ ແລະ ຫນ່ວຍງານປູກຝັງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງ ຈຳນວນ 11 ແຂວງ ຄື: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ,ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫານີ້ ທີ່ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກຳ ຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວັນທ່ຽງ ພົມມະສຸລິນ ຫົວຫນ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວຫນ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໂຄງການ ຈັດການບົ້ງຝູງສາລີແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄື ປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະໄດ້ອອກແບບທາງເລືອກໃນການຈັດການສັດຕູພືດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບົ້ງຝູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພືດອາຫານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດຣ ສຸລິພົນ ພິທັກສູນ ຫົວຫນ້າສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ການຈັດຊຸດອົບຮົມນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບການຈັດການບົ້ງຝູງສາລີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງຊາວກະສິກອນຈຳນວນຫນຶ່ງ, ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ຈໍາແນກລັກສະນະ, ການທໍາລາຍຂອງບົ້ງຝູງ ແລະ ສາມາດຈໍາແນກສັດຕູພືດອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສາລີ, ສາມາດຕິດຕາມສະພາບຂອງບົ້ງຝູງສາລີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ດຳເນີນການຈັດການກັບບົ້ງຝູງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. ນອກນັ້ນ ຍັງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສຳມະນາກອນ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ ໄປຖ່າຍທອດຕໍ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ປູກສາລີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ຈຳກັດການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງບົ້ງຝູງສາລີ .ຊຸດອົບຮົມ ສໍາມະນາກອນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບຮຸບແບບ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ລວມທັງ ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນຫລີກລຽງໃນການຈັດການບົ້ງຝູງ ແລະ ສັດຕູພືດຊະນິດອື່ນໆ ການອົບຮົມມີທັງ ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຸດອົບຮົມຈະດຳເນີນໄປຮອດ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *