ຂ່າວດີ!! ມື້ນີ້ນະຄອນຫລວງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື່ອໃນຊຸມຊົນ

ຂ່າວດີ!! ມື້ນີ້ນະຄອນຫລວງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື່ອໃນຊຸມຊົນ

ກວດພົບເຊື້ອ 125 ຕົວຢ່າງ

– ນະຄອນຫຼວງ: 4 (ນໍາເຂົ້າ)

– ບໍ່ແກ້ວ : 8 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 19 (ນໍາເຂົ້າ 4ຄົນ, ຊຸມຊົນ 15)

– ສາລະວັນ: 8 (ນໍາເຂົ້າ 6 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 2ຄົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 54ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ 46ຄົນ, ຊຸມຊົນ 8ຄົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 31 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ 15ຄົນ, ຊຸມຊົນ 16ຄົນ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.