ໃຜສົນໃຈສະໝັກເລີຍ…!!ບໍລິສັດລາວ-ຈີນກິດຈະການຢາງ ການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຣີຫໍພັກ-ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ບໍລິສັດລາວ-ຈີນກິດຈະການຢາງ(ໂຮງງານເປົາບ້ານນ້ຳແຈ້ງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ) ຕ້ອງການພະນັກງານເພິ່ມດັ່ງນີ້: 1. ແປພາສາຈີນ-ລາວ. 2. ຄຸມງານ(ກຳມະກອນໃນໂຮງງານ). 3.ບັນຊີ2ຕ່ຳແໜງ(ບັນຊີທົ່ວໄປ). 4.ກຳມະກອນທົ່ວໄປ(5ຄົນ,ຊາຍ). ໝາຍເຫດ: 1.ລ້ຽງເຂົ້າສວຍ. 2.ມີຫໍພັກໃຫ້ຄ່ານ້ຳ-ໄຟຟ້າຟຮີ. 3.ເງິນເດືອນແມ່ນລົມກັນໄດ້. 02058905333