ຊ່ວຍແຊ! ປະກາດຕາມຫາ ຄົນຫາຍຕົວ ຢູ່ໃນສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໃຜພົບເຫັນຊ່ວຍແຈ້ງດ່ວນ

ປະກາດຫາຄົນຫາຍຕົວເດີ ຫາຍຕົວໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຊື່ນາງນ້ຳຝົນ. ຍາດພີນ້ອງຕິດຕໍບໍ່ໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ ໃຜພົບເຫັນລົບກວນຕິດຕໍຫາແດ່ເດີ ຂອບໃຈທຸກຄົນ. ຂໍຄວາມຊວຍເຫຼື້ອແດ່ເດີເພື່ອນເຟດ 02052270666 ແຫລ່ງທີ່ມາ: