ເປີດສົກຮຽນມື້ທຳອິດມີນັກຮຽນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ເຖີງ 65 ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດ ເຊື້ອໂຄວິດ ຈຳນວນ 2 ຄົນ

ແຂວງເງະອານ, ປະເທດຫວຽດນາມ ເປີດສົກຮຽນມື້ທຳອິດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈຳນວນ 65ຄົນ ຕິດໂຄວິດໃນມື້ດຽວທີ່ໃກ້ຊິດກັບນັກຮຽນ 2 ຄົນ ທີ່ຕິດໂ ຄວິ ດເປັນຜູ້ແຜ່ເ ຊື້ ອໃຫ້ທົ່ວໂຮງຮຽນ.

ການນຳກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຂວງເງະອານໄດ້ເຂົ້າກວດກາການປ້ອງກັນຕ້ານໂຄວິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *